Εταιρικό όραμα & Αποστολή

Το όραμα της Renewal είναι να αποτελεί μια εταιρεία ορόσημο για τον κλάδο της και να παραμένει πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες της, υπηρετώντας με συνέπεια την εταιρική της υπογραφή.

Ο πήχης για την προσδοκώμενη ανάπτυξη της εταιρείας έχει ήδη τοποθετηθεί πολύ ψηλά και στηρίζεται σε τρεις πολύ σημαντικές παραμέτρους:

  • Στην παρουσίαση συνεχώς  νέων προϊόντων
  • Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
  • Στη μεγιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών

Η Renewal υπάρχει ώστε να παρέχει ευρύτερες υπηρεσίες στην Ελλάδα, εμπλουτίζοντας και αξιοποιώντας τις σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει με τους συνεργάτες της, αλλά και χτίζοντας καθημερινά νέες.

Εταιρικές αρχές & Aξίες

Για τους ανθρώπους της Renewal η ευελιξία, η αξιοπιστία, καθώς και η ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της εταιρείας αξίζουν πολλά. Αυτές οι αξίες συνδέονται άρρηκτα με τους κανόνες με τους οποίους η εταιρεία δρα επαγγελματικά, δηλαδή με τις αρχές των ανθρώπων τηςRenewal:

  • Συνέπεια
  • Εντιμότητα
  • Καινοτομία
  • Ειλικρίνεια
  • Σεβασμός
  • Διαφάνεια
renewal

Η Δέσμευση μας

Στη σχέση μας με τους συνεργάτες

Οι σχέσεις της Renewal με τους πελάτες της, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητάς της, διέπονται από συνέπεια, εντιμότητα, διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Η εταιρεία, επίσης, παρέχει σε όλους τους προμηθευτές της αμερόληπτες και ισότιμες ευκαιρίες. Οι αποφάσεις της βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές περιβαλλοντικής μέριμνας και ασφάλειας, η πιστοποίησή τους με συστήματα ποιότητας και περιβάλλοντος και η ύπαρξη κατάλληλης τεχνικής υποδομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εταιρείας.

Ο στόχος κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών μας είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων λύσεων.

Οι συναλλαγές με διαφάνεια τόσο με τους πελάτες όσο και τους προμηθευτές μας είναι πρωτίστης και ουσιώδους σημασίας για τις σταθερές και μακροπρόθεσμες σχέσεις της εταιρείας με τους συνεργάτες της.

Στην Ποιότητα

Η διασφάλιση και η διατήρηση ποιότητας υψηλού επιπέδου στα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη λειτουργία και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα της Renewal.

Αποτελεί δηλαδή βασική δέσμευση της διοίκησης, και κατ’ επέκταση όλων των εργαζομένων, η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, παρέχοντας σε αυτούς εμπρόθεσμα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Η εταιρεία έχει φροντίσει επίσης για την ύπαρξη σαφούς πολιτικής και συγκεκριμένων μεθόδων υλοποίησης για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι απαιτήσεις των πελατών, ακόμα και αν αυτές είναι εκτός περιθωρίων επίτευξης.

Σχετικά με τις υπηρεσίες μας

H renewal επενδύει διαρκώς σε νέα προϊόντα, εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία πληροφοριακών συστημάτων και πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό της για να προσφέρει στους πελάτες ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Η διαφοροποίησή μας συνοψίζεται στα εξής:

Tο φυτώριο των ανθρώπων μας

Βασικός πυλώνας για τη Renewal είναι το φυτώριο των ανθρώπων της. Είναι όλοι ΝΕΟΙ άνθρωποι που από την γέννηση της εταιρείας μας ήταν εκεί με σώμα και ψυχή για να την βοηθήσουν να ʽʼπερπατήσειʼʼ, να ʽʼμιλήσειʼʼ και να ʽʼμεγαλώσειʼʼ. Γιʼ αυτούς τους ανθρώπους η εταιρεία μας ήταν, είναι και θα είναι το παιδί τους για το οποίο καμαρώνουν και ονειρεύονται.

Θεμελιώδης φιλοσοφία της εταιρείας είναι η επένδυση στους ΝΕΟΥΣ ανθρώπους, στηρίζοντάς τους επαγγελματικά αλλά και σε κάθε βήμα της ζωής τους. Και στα εύκολα και στα δύσκολα.

Όλοι μαζί είμαστε μια δυνατή επαγγελματική γροθιά με μοναδικό μας στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.